CAD/CAM

Provádíme konstrukci 3D modelů, případně jejich úpravy. K dispozici máme stanice vybavené softwarem SolidWorks. Dále nabízíme obrábění dřeva, plastů a kovových materiálů na CNC stroji.

Převod dat je možný ze všech běžně užívaných formátů.