Učební obor

Ve spolupráci se Střední školou technickou ve Žďáru nad Sázavou jsme založili učňovské středisko zaměřené na praktickou výuku nových generací modelářů.

Žák se v průběhu studia seznamuje se strojním zařízením potřebným pro výrobu modelových zařízení, se základními dřevěnými konstrukcemi a s výrobou dřevěných polotovarů jako jsou laťovky, překližované desky apod. Zvládá základy formování a odlévání kovů. Absolventi jsou připraveni vyrábět, ošetřovat, udržovat a opravovat slévárenská modelová zařízení ze dřeva, kovů a plastů včetně polystyrenu.

Absolvent zvládá ruční a strojní zpracování součástí ze dřeva, kovů a plastických hmot, umí pracovat s technickou dokumentací a to i pomocí výpočetní techniky, zná způsoby měření a kontroly vyrobených modelů a modelových zařízení.

V praxi se mohou uplatnit v povoláních a pozicích modelář, technolog modelárny, technolog – postupář slévárny, truhlář nebo v jiných provozech, kde je zaměření především na zpracování dřeva a dřevěných polotovarů.

Absolventi učebního oboru mají po získání výučního listu možnost pokračovat ve studiu a získat úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou ve studijních oborech.

V případě Vašeho zájmu je možné u nás ve firmě shlédnout video o  oboru modelář.

 

Střední technická škola Žďár nad Sázavou

Střední školou technickou ve Žďáru nad Sázavou